Wydział Gier i Dyscypliny
...

Tomasz Sobolewski

Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny

...

Małgorzata Durdyn

Wiceprzewodnicząca WGiD ds. Dyscypliny i Rozgrywek

...

Michał Kuc

Wiceprzewodniczący WGiD
Koordynator rozgrywek seniorskich

...

Magdalena Grala

Sekretarz i Skarbnik WGID

...

Aleksandra Kruk

Koordynator rozgrywek kategorii junior i juniorka

...

Piotr Staszewski

Koordynator rozgrywek kategorii junior młodszy i juniorka młodsza

Łukasz Gryś

Koordynator rozgrywek kategorii młodzik

Kamila Żołądek

Koordynator rozgrywek w kategorii młodziczka

Skład WGID zatwierdzony przez Zarząd DZPS 18 czerwca 2021 r.
© 2021 DZPS Wszelkie prawa zastrzeżone